Nabídka kurzů

Tanečky pro děti

Taneční lekce pro děti od 5 let. 

Hravou a poutavou formou se záměrem představit dětem tanec, podpořit je v pohybu, sportu a hlavně se pobavit. Na lekcích používáme různé cvičební pomůcky. Tancujeme na různé styly hudby a učíme se různé druhy tance. Trénujeme lehké taneční sestavy, cvičíme, skáčeme, hrajeme hudebně pohybové hry, trénujeme motorické dovednosti, rytmiku a všestrannou pohybovou průpravu. Tančíme se stuhami, dále máme k dispozici malé overbally, a šátky. Dovádíme s padákem, hrajeme pohybové pexeso a 

Každý účastník kurzu dostane docházkový sešítek do kterého si vždy po hodině dáváme razítka a doplníme datum lekce na které bylo dítě přítomno.

Doporučený věk pro tento kroužek je 5-9 let.


Mini tanečky - cvičení pro rodiče s dětmi

Pohybově taneční kroužek pro nejmenší od 18 měsíců do 3 let.

Tančíme, zpíváme, cvičíme...vše hravou formou za přítomnosti rodičů či doprovodu. Přítomnost někoho blízkého pro děti představuje bezpečné prostředí. Prostřednictvím pohybových her, cvičení, lehkých tanečních sestav, překážkových drah apod. se snažíme dětem představit tanec a podpořit je v pohybu. Lekce probíhají v nenucené formě s důrazem na vnitřní motivaci dětí. K dětem i rodičům přistupuji s individuálním a respektujícím přístupem. Na lekcích používáme různé cvičební, taneční a sportovní pomůcky. Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby, stoj na jedné noze, chůzi po kladině. Míč je náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii prohlubujeme. Rozvíjíme tak nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Podporujeme nové dovednosti, orientaci v prostoru a spolupráci dětí mezi sebou. V průběhu hodiny děti překonávají různé překážky, necháváme jim větší volnost a dále prohlubujeme zkušenosti s cviky se sportovními pomůckami, navazujeme na lehké taneční sestavy, vše každý podle svého tempa. Součástí každé lekce je použití hudebních nástrojů, při kterých si vždy zazpíváme známé lidové i moderní písničky.

Každý účastník kurzu dostane docházkový sešítek do kterého si vždy po hodině dáváme razítka a doplníme datum lekce na které bylo dítě přítomno. 

Mladšího sourozence je možné vzít s sebou. 

Pohybovky

Pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od 3-7let.

Kroužek založený na spolupráci dítěte s rodičem. Kruhové tréninky a pohybové hry pro děti zaměřeny na všestrannou pohybovou průpravu. Na lekcích používáme různé cvičební pomůcky - jsou připraveny stanoviště, která si před zahájením projdeme, vysvětlíme a ukážeme. Rozvíjíme základní pohybové dovednosti netradiční formou za účelem zlepšit dětem fyzickou kondici, pobavit se, vytváříme vztah k pohybu. 

Každý účastník kurzu dostane docházkový sešítek do kterého si vždy po hodině dáváme razítka a doplníme datum lekce na které bylo dítě přítomno.  

Mladšího sourozence je možné vzít s sebou. 

Tanečky pro nejmenší

Pohybově taneční kroužek pro rodiče s dětmi. Kroužek je vhodný pro děti ve věku od 2 do 5 let. Lekce jsou primárně určeny rodičům s dětmi, po předchozí domluvě je i možnost účasti bez rodičů. Tančíme, zpíváme, cvičíme...vše hravou formou. Prostřednictvím pohybových her na hudbu, cvičení, lehkých tanečních sestav, překážkových drah apod. se snažíme dětem představit tanec a podpořit je v pohybu. Učíme se skákat nejrůznějšími způsoby, stoj na jedné noze, chůzi po kladině. Míč je náš velký kamarád – házení, chytání, kopání a honění míče patří k základním dovednostem, které u dětí v této věkové kategorii prohlubujeme. Rozvíjíme tak nejen obratnost a rychlost, ale i jemnou a hrubou motoriku. Podporujeme nové dovednosti, orientaci v prostoru a spolupráci dětí mezi sebou. V průběhu hodiny děti překonávají různé překážky, necháváme jim větší volnost a dále prohlubujeme zkušenosti s cviky se sportovními pomůckami, navazujeme na lehké taneční sestavy, vše každý podle svého tempa. Součástí každé lekce je použití hudebních nástrojů, při kterých si vždy zazpíváme známé lidové i moderní písničky.

Každý účastník kurzu dostane docházkový sešítek do kterého si vždy po hodině dáváme razítka a doplníme datum lekce na které bylo dítě přítomno. 

Mladšího sourozence je možné vzít s sebou. 

NABÍDKA AKTUÁLNÍCH KURZŮ:


CHRÁŠŤANY

TANEČKY PRO DĚTI
- Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00

Sport centrum Chrášťany, Plzeňská 250, 252 19 Chrášťany

PTICE

MINI TANEČKY 
- Každý pátek od 9:30 do 10:30
 
TANEČKY PRO NEJMENŠÍ
-
Každý pátek od 10:30 do 11:30

TANEČKY PRO DĚTI
- Každý pátek od 10:30 do 11:30 a od 16:00 do 17:00

Obecní Úřad Ptice, Hlavní 140, 252 18 Ptice

PRAHA 6 - LIBOC

POHYBOVKY
- Každou středu od 10:30 do 11:30

TJ Sokol Liboc - Ruzyňská 156/55, 161 00 Praha 6 

ČERVENÝ ÚJEZD

MINI TANEČKY 
-
Každé pondělí od 10:30 do 11:30

TANEČKY PRO DĚTI
- Každé pondělí od 16:00 do 17:00

Sokolovna Červený Újezd - Sokolská 162, 273 51 Červený Újezd

Vytvořte si webové stránky zdarma!